Dijeljenje znanja uz pozivni centar pokazalo se uspješnim

Veliki izazov u upravljanju znanjem uključuje motiviranje ljudi da dijele znanje s drugima. Cilj ovog članka je produbiti naše razumijevanje kako utjecati na sklonost pojedinca da se uključi u dijeljenje znanja u timskom okruženju, a pozivni centar može u tome pomoći.

Konkretno, istražujemo učinke intrinzične motivacije (altruizam) i ekstrinzične motivacije (ekonomska nagrada, povratna informacija o reputaciji i reciprocitet) na dijeljenje znanja (broj generiranih ideja, korisnost ideja, kreativnost ideja i zadovoljstvo sastankom) na grupnom sastanku i kroz pozivni centar koji olakšava dijeljenje informacija. Rezultati našeg eksperimenta pokazuju da je sustav upravljanja znanjem s ugrađenim povratnim informacijama o reputaciji ključan za podršku uspješnog dijeljenja znanja.

Dijeljenje znanja uz pozivni centar pokazalo se uspješnim

Široko prihvaćena idejna pretpostavka je da se kvaliteta ideja poboljšava kako se povećava broj jedinstvenih ideja. U mnogim situacijama ova pretpostavka također znači da bolje ideje obično dolaze kasnije u procesu brainstorminga, što ukazuje na učinak reda. Provodimo opservacijsku studiju s 215 elektroničkih i telefonskih sesija brainstorminga kroz pozivni centar kako bismo istražili sljedeća istraživačka pitanja: 1) poboljšava li se kvaliteta ideja ili ne kako se broj ideja povećava i 2) dolaze li bolje ideje kasnije u procesu brainstorminga. Ovo istraživanje pridonosi postojećoj literaturi pružajući rigorozan test i snažnu potporu da se bolje ideje pojavljuju kasnije tijekom sesija brainstorminga i da više ideja vodi do boljih ideja, a pozivni centar je jako tehnička podrška u tom procesu.

Primijenili smo pristup input-proces-output teoriju vremena, interakcije i učinka kako bismo ispitali ulazne čimbenike (organizacijske, grupne i individualne) i procesne čimbenike (grupna proizvodnja, grupna dobrobit i podrška članova) koji donose grupnu učinkovitost kad su bili u pitanju rezultati dijeljenja znanja kroz pozivni centar i zajedničko generiranje ideja. Rezultati su pružili dokaze o pozitivnim učincima: veličina grupe i zajedničkog iskustva na varijabilni grupni proces i učinkovitost grupe, organizacijska podrška i aktivnost članova na dobrobiti grupe, aktivnost članova na podršci članova te organizacijska podrška i aktivnost članova na učinkovitost grupe.…

READ MORE